بیماری استسقا یا آب آوردن

این بیماری یکی از نامانوس ترین و ناخوشایندترین بیماری های ماهی های آکواریومی می باشد.ماهی آلوده دارای بدنی متورم-فلس هایی برجسته و زاویه دار با بدن و چشم هایی بر آمده می باشد.عامل مولد آن نوعی باکتری از جنس پزودوموناساست.علاوه بر باکتری این بیماری ممکن است در اثر بدی تغذیه نیز به وجود آید.اگر عامل مولد آن بدی تغذیه باشد بیماری مسری نخواهد بود.بهترین راه مبارزه با آن غوطه ور ساختن ماهی آلوده در محلول ۵۰تا۱۰۰ میلیگرم در لیتر آنتی بیوتیک از جنس اورومایسین یا پنی سیلین می باشد.اگر بیماری در اثر بدی تغذیه به وجود آمده باشد بهترین راه مداوای آن تغییر رژیم غذایی ماهی می باشد.در هر صورت پس از مشاهده ی بیماری باید ماهی آلوده را از سایر ماهی ها جدا نمود.

استسقا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *