Currently browsing category

پنکوسی

ماهی پنکوسی(Pangasius Catfish)

پنگوسی گونه ای از ماهي های بزرگ حوزه جنوب شرقي آسيا است. اين خانواده شامل تعدادي ماهي گیاهخوار و گوشتخوار است كه همه بومي جنوب شرقي آسيا هستند و تا 45 سانتيمتر داخل آکواریوم رشد مي كنند . به خاطر اندازه ي بزرگشان شكار میشوند و ب عنوان غذا مورد استفاده قرار …