Currently browsing category

فایتر

فایتر پروانه ای (Twin Tail Betta)

فایتر دو دم یا پروانه ای دارای دمی به شکل بال پروانه می باشد که این ویژگی موجب تمایز آن با سایر گونه های فایتر  گشته است. ماهی فایتر نر در هنگام مبارزه و یا در هنگام جفتگیری، باله های خود را به شکلی زیبا باز می کند که در این حالت زیبایی آن دو چندان …

ماهی فایتر(Betta Splendens)

فايتر ماهي جنگجوي تايلندي بومي پننينسولا مالي و تايلند مي باشد.اين ماهي از شاخه ماهيان ميباشد. که به اين معناست در پشت سر اين ماهي عضوي قرار دارد که عضو مارپيچ ناميده مي شود. اين عضو مارپيچ يک ريه ابتدايي ميباشد که مقداري از هوا را کشيده و اکسيژن را …

فایتر ماه نیمه (Half Moon Betta)

فایتر هلف مون یا ماه نیمه دارای دم زیبا و با ظرافتی است که این ویژگی آن را از سایر گونه های فایتر جدا کرده است. این ماهی بومی کشور تایلند است و خلق و خوی جنگ طلبی دارد.ماهی فایتر نر در هنگام مبارزه و یا در هنگام جفتگیری، باله های خود …

فایتر دم ریش (Crown Tail Betta)

فایتر دم ریش یا دم قیچی دارای دمی بریده بریده می باشد که این ویژگی موجب تمایز آن با سایر گونه های فایتر  گشته است. ماهی فایتر نر در هنگام مبارزه و یا در هنگام جفتگیری، باله های خود را به شکلی زیبا باز می کند که در این حالت زیبایی آن دو چندان می …

تکثیر و پرورش ماهی فایتر ( Betta Breeding)

تکثیر ماهی فایتر در صورت رعایت نکات لازم کار دشواری نیست و در آکواریوم های خانگی به سادگی امکان پذیر خواهد بود. ماهی نر باید دارای بدنی کشیده باشد تا بتواند خود رو به دور ماهی ماده حلقه کند. همچنین بهتر است که ماهی نر دم بسیار بلندی نداشته باشد. …