Currently browsing tag

silver arowana

آروانای نقره ای

آروانای نقره ای (Silver Arowana)

ماهی آروانای نقره ای یا سیلور آروانا بومی جنگل های شناور آمازون است. آروانا نقره ای دارای بدنی کشیده و استخوانی است و بدنی نقره ای رنگ دارد که در زیر نور به زیبایی می درخشد. امتداد باله های آروانای نقره ای، صورتی رنگ است. این ماهی در محل زندگی طبیعی …

آروانای طلائی

آروانای طلائی (Golden Arowana)

ماهی آروانای طلائی بومی کشورهای آسیایی است. آروانای طلائی دارای بدنی کشیده و استخوانی است. رنگ بدن این ماهی طلائی- نقره ای است. این ماهی در محل زندگی طبیعی خود از حشرات و ماهیان کوچک تر از خود تغذیه می کند. آروانا برای شکار حشرات، خود را به بیرون از …