Currently browsing tag

red oscar fish

اسکار قرمز سیاه

اسکار قرمز (Red Oscar)

اسکار قرمز در دو نوع مختلف با ترکیب رنگ قرمز- سیاه و قرمز- سفید وجود دارد. رنگ کلی بدن قرمز است و قسمت هایی بر روی سر سیاه یا سفید رنگ است. ماهی اسکار با نام های سیچلاید مرمری و سیچلاید مخملی نیز شناخته می شود. اسکار قرمز با نام اسکار مسی …