Currently browsing tag

گورامی دارف

گورامی دارف

گورامی دارف (Dwarf Gourami)

گورامی دارف شامل تنوع رنگ بسیاری است و دارای رنگ های آبی، قرمز و آبی براق می باشد.این ماهی دارای درخشندگی رنگین کمانی بر روی بدن است که این درخشندگی در جنس نر برجسته تر است. این ماهی جزء دسته ماهی های لابیرنت است.این بدین معنا است که این ماهی …

گورامی دارف عسلی

گورامی دارف عسلی (Honey Dwarf Gourami)

گورامی دارف عسلی با نام های گورامی دارف یا گوارمی عسلی نیز شناخته می شود و مشابهت های بسیاری با گورامی دارف دارد.این ماهی دارای رنگ زرد و قهوه ای است که این رنگ در زمان جفتگیری بیشتر خودنمایی می کند. این ماهی جزء دسته ماهی های لابیرنت است.این بدین …