Currently browsing tag

کریدوراس

کریدوراس نقطه کمرنگ

کریدوراس نقطه کمرنگ ( Pale spotted Cory cat )

کریدوراس پیل اسپات یا نقطه کمرنگ بومی آب های یرزیل است. این ماهی دارای نقاط فراوان کمرنگی بر روی بدن می باشد. مشاهده ی این نقاط بر روی سر ماهی کار ساده ای است. این ماهی نیاز به یک آکواریوم گیاهی دارد تا فضای کافی برای پنهان شدن داشته باشد …

کریدوراس آگاسیزی

کریدوراس آگاسیزی (Agassizy Corycat)

کریدوراس آگاسیزی (به افتخار لویی آگاسی) بومی کشور پرو است و در کل ماهی ای صلحجو می باشد.این ماهی از گونه ی ماهیان کفزی است و سطح شنای آن، قسمت پایینی آکواریوم می باشد.آگاسیزی دارای نقطه های سیاه فراوانی بر روی بدن و همچنین یک نوار مشکی کم رنگ بر …

کریدوراس زمردی

کریدوراس زمردی (Brochis Corycat)

کریدوراس زمردی با نام کریدوراس دماغ خوکی نیز شناخته می شود.زیستگاه اصلی این ماهی، آمریکای جنوبی در حاشیه ی رودخانه ی آمازون می باشد. حداقل حجم آکواریوم برای زندگی این ماهی حدود ۱۱۰ لیتر، پی هاش حدود ۶٫۸ تا ۷٫۲ ،دمای حدود ۱۶ تا ۲۲ درجه ی سانتی گراد، همراه …

کریدوراس الیجانت

کریدوراس الیجانت (Elegant Corycat)

زیستگاه کریدوراس با وقار در انشعاب های رودخانه های بزرگ قسمت های مرکزی و جنوبی آمریکا است.در کف آکواریوم شنا می کند و ماهی ای صلح جو است.این ماهی دارای رنگ نقره ای تا طلائی است و دارای خط افقی مشکی ای از قسمت سر تا دم می باشد. این …

کریدوراس فلفلی

کریدوراس فلفلی (Peppered Corycat)

زیستگاه کریدوراس فلفلی، شاخه های فرعی رودخانه های آمریکای جنوبی می باشد.ماهی ای صلحجو است که در سطح پایینی آکواریوم و در کف آن شنا می کند.دارای نقطه های مشکی و سبز تیره بر روی بدن می باشد. این ماهی نیاز به یک آکواریوم گیاهی دارد تا فضای کافی برای …