Currently browsing tag

نژاد کامفا فلاور

فلاورهورن کامفا (Kamfa Flowerhorn)

فلاورهورن کامفا یکی از نژادهایی است که بیشتر نژادهای فلاورهورن از آن به وجود آمده اند. از ویژگی های فلاورهورن کامفا می توان به چشمان زرد یا سفید، لب های مماس بر روی یکدیگر، هد بزرگ و بدن بزرگتر و گردتر نسبت به نژاد زد زد اشاره نمود. ماهی فلاورهورن از …