Currently browsing tag

میگو ردچری

معرفی تصویری انواع شریمپ (میگو آب شیرین)

معرفی تصویری انواع شریمپ: میگو رد چری (Red Cherry Shrimp) میگو قرمز کریستالی (Crystal Red Shrimp) میگو گوست (Ghost Shrimp) میگو آمانو (Amano Shrimp) میگو بلو بولت ( Blue Bolt Shrimp ) میگو زنبوری (Bee Shrimp ) میگو Babaulti Shrimp میگو ریلی قرمز (Red Rili Shrimp) میگو آبی مخملی (Blue …

میگو رد چری (Red Cherry Shrimp)

میگوی رد چری با نام لاتین red cherry shrimp و یا به صورت مخفف با نام RCS شناخته می شود. این میگو از تکثیر میگویی با نام Neocaridina denticulata sinensis به وجود آمده است و رنگ قرمز درخشان این جاندار در اثر سال ها تکثیر گزینشی ایجاد شده است. در مقایسه …