Currently browsing tag

ماهی سیچلاید

سیچلاید پورت آکارا

سیچلاید پورت آکارا ( Port Acara Cichlid )

سیچلاید پورت آکارا دارای بدنی قهوه ای به همراه خطوط و نقاط سیاهی است که از انتهای سر تا ابتدای دم امتداد یا فته اند. این نقاط مانند یک خط افقی در قسمت میانی بدن این ماهی قرار گرفته اند. با افزایش سن ماهی نقاطی سبز، زرد و نارنجی رنگ …

سیچلاید موری

سیچلاید موری (Moorii Cichlid)

سیچلاید موری با نام سیچلاید دلفینی نیز شناخته می شود.این ماهی لاجوردی انتخاب بسیار مناسبی برای آکواریومی همراه با سایر سیچلاید های آفریقایی است.هنگامی که ماهی نر به رشد خوبی برسد یا به عبارتی به بلوغ برسد، زائده ای غده مانند بر روی پیشانی این ماهی ظاهر می شود. آکواریومی …

سیچلاید اوراتاس

سیچلاید اوراتوس (ornatus)

زیستگاه سیچلاید اوراتوس دریاچه ی تانگانیکا در آفریقا است. در مقایسه با سایر سیچلاید ها، ماهی بسیار خشنی است و نگهداری آن با سایر گونه های سیچلاید توصیه نمی شود. دارای دو نوع آبی رنگ و زرد رنگ است که خط های سیاه افقی به صورت راه راه بر روی بدن هر …