Currently browsing tag

ماهی رنگین کمانی تبرا

ماهی رنگین کمانی تبرا

ماهی رنگین کمانی تبرا (Axelrodi (Lake Tebera) Rainbow)

ماهی رنگین کمانی تبرا ماهی ای صلح جو و اجتماعی است. این ماهی در زیر نور خورشید رنگ زیبایی از خود نشان می دهد. مشخصه ی ماهیان رنگین کمانی، چشمان بزرگ آن ها و نوارهای سیاه یا نقره ای بر روی بدن آن ها است. آکواریوم ماهی رنگین کمانی باید …