Currently browsing tag

ماهی رنگین کمان

ماهی رنگین کمانی قرمز (Red Rainbowfish)

ماهی رنگین کمانی قرمز یکی از محبوب ترین ماهیان رنگین کمانی محسوب می شود. در صورتی که ماهی نر به صورت تنها و بدون ماهی ماده نگهداری شود، رنگ زیبای خود را از دست می دهد. مشخصه ی ماهیان رنگین کمانی، چشمان بزرگ آن ها و نوارهای سیاه یا نقره …

ماهی رنگین کمانی استرالیای غربی (Western Splendid (Australian) Rainbow)

ماهی رنگین کمانی استرالیای غربی ماهی ای صلح جو و اجتماعی است. مشخصه ی ماهیان رنگین کمانی، چشمان بزرگ آن ها و نوارهای سیاه یا نقره ای بر روی بدن آن ها است. آکواریوم ماهی رنگین کمانی باید دارای گیاهان دسته دسته و فضای خالی در قسمت میانی تانک باشد. …

ماهی رنگین کمانی باله نخی (Featherfin (Threadfin) Rainbow)

ماهی رنگین کمانی باله نخی از معدود ماهیان رنگین کمانی است که ماهی نر دارای باله های کشیده و ریسمان مانند است. مشخصه ی ماهیان رنگین کمانی، چشمان بزرگ آن ها و نوارهای سیاه یا نقره ای بر روی بدن آن ها است. آکواریوم ماهی رنگین کمانی باید دارای گیاهان …

ماهی رنگین کمانی دم چنگالی (Pseudomugil Rainbowfish)

ماهی رنگین کمانی دم چنگالی ماهی ای نسبتا” اجتماعی است. جنس نر در سن مشابه بزرگتر از جنس ماده است و دارای باله ی بلندی است که ماهی ماده فاقد این ویژگی است. مشخصه ی ماهیان رنگین کمانی، چشمان بزرگ آن ها و نوارهای سیاه یا نقره ای بر روی …

ماهی رنگین کمانی پر زرق و برق (Splendid Rainbow)

ماهی رنگین کمانی پر زرق و برق ماهی ای صلح جو و اجتماعی است. مشخصه ی ماهیان رنگین کمانی، چشمان بزرگ آن ها و نوارهای سیاه یا نقره ای بر روی بدن آن ها است. آکواریوم ماهی رنگین کمانی باید دارای گیاهان دسته دسته و فضای خالی در قسمت میانی …