Currently browsing tag

ماهی دیسکس

ماهی دیسکس(Symphysodon Discus)

اندازه ی این ماهی که بومی آمازون است تا ۱۵ سانتی متر می رسد.اولین بار در سال ۱۹۳۳ به دنیای ماهی های تزیینی معرفی گردید.بدن آن پهن و یکی از زیباترین ماهی های آکواریومی می باشد.رنگ معمولی بدن طلایی است که بر روی آن نوارهای تیره ی عمودی وجود دارد …

دیسکس زرد ماربورو (Yellow Marlboro Discus)

دیسکس زرد ماربورو یکی از گونه های زیبای ماهی دیسکس است. بخش اصلی بدن این ماهی دارای رنگ زرد می باشد. باله ها دارای رنگ قرمز و سیاه می باشد. برجستگی و طراوت رنگ بر روی بدن دیسکس به سلامت ماهی و شرایط آکواریوم بستگی دارد. امروزه دیسکس به یکی …

دیسکس پوست ماری (Snakeskin Discus)

دیسکس پوست ماری یکی از گونه های زیبای ماهی دیسکس به شمار می آید.دیسکس پوست ماری دارای خال های آبی بر روی بدنی قرمز رنگ می باشد. برجستگی و طراوت رنگ بر روی بدن دیسکس به سلامت ماهی و شرایط آکواریوم بستگی دارد. امروزه دیسکس به یکی از محبوب ترین …

دیسکس سبز اقیانوسی (Ocean Green Discus)

دیسکس سبز اقیانوسی یکی از گونه های زیبای ماهی دیسکس به شمار می آید. بدن این ماهی به طور کلی سبز است و دارای خطوط سیاه کم رنگی بر روی بدن است.  برجستگی و طراوت رنگ بر روی بدن دیسکس به سلامت ماهی و شرایط آکواریوم بستگی دارد. امروزه دیسکس …

دیسکس قرمز فیروزه ای (Red Turquoise Discus)

دیسکس قرمز فیروزه ای یکی از گونه های زیبای ماهی دیسکس به شمار می آید.خطوط فیروزه ای بر روی بدن دیسکس قرمز فیروزه ای نشان دهنده ی  نام این ماهی است. این ماهی دارای چشمان قرمز و انتهای باله های قرمز است. برجستگی و طراوت رنگ بر روی بدن دیسکس …

دیسکس خون کبوتری (Pigeon Blood Discus)

دیسکس خون کبوتری یکی از گونه های زیبای ماهی دیسکس به شمار می آید. بدن این ماهی دارای رنگ نارنجی همراه با سیاه مرمری است. رنگ باله ها در این ماهی، قهوه ای است. برجستگی و طراوت رنگ بر روی بدن دیسکس به سلامت ماهی و شرایط آکواریوم بستگی دارد. …

دیسکس آبی سلطنتی (Royal Blue Discus)

دیسکس آبی سلطنتی یکی از گونه های زیبای ماهی دیسکس در بخش جنوبی قاره ی آمریکا به شمار می آید. برجستگی و طراوت رنگ بر روی بدن دیسکس به سلامت ماهی و شرایط آکواریوم بستگی دارد. امروزه دیسکس به یکی از محبوب ترین ماهیان آکواریومی تبدیل شده است. دیسکس به …

دیسکس نئون آبی (Neon Blue Discus)

دیسکس نئون آبی یکی از گونه های زیبای ماهی دیسکس به شمار می آید. برجستگی و طراوت رنگ بر روی بدن دیسکس به سلامت ماهی و شرایط آکواریوم بستگی دارد. امروزه دیسکس به یکی از محبوب ترین ماهیان آکواریومی تبدیل شده است و برخی از گونه های این ماهی از …

دیسکس قرمز ماربورو (Red Marlboro Discus)

دیسکس قرمز ماربورو دارای صورتی به رنگ زرد است. بخش اصلی بدن این ماهی دارای رنگ قرمز روشن می باشد. برجستگی و طراوت رنگ بر روی بدن دیسکس به سلامت ماهی و شرایط آکواریوم بستگی دارد. امروزه دیسکس به یکی از محبوب ترین ماهیان آکواریومی تبدیل شده است و برخی …