Currently browsing tag

ماهی آکواریوم

پلاتی میکی موس آبی ( Blue Mickey Mouse Platy )

پلاتی میکی موس آبی دارای بدنی آبی رنگ به همراه نقاطی میان دم و بدن است. بدن این ماهی متمایل به نقره ای نیز می تواند باشد. این ماهی از تکثیر گزینشی سایر گونه های پلاتی به وجود آمده است. پلاتی به آکواریومی با حداقل حجم ۵۶ لیتر همراه با …

نایف آلبینو (Albino Clown Knife)

چاقو ماهی دلقک یا همان چاقو ماهی( Clown Knife )یکی از ترسناک ترین ماهیان آب های گرم است. سر کشیده ،فک پائینی (متحرک) بزرگ . پشت قوز دار ،قیافه ی عجیب و غریب این ماهی را شکل می دهد. بر خلاف نژاد معمولی این ماهی که دارای نقاط و خطوطی …

رددویل (Red Devil)

سیچلاید رد دویل (به معنی شیطان سرخ) بومی نیکاراگوا و کاستاریکا در آمریکای جنوبی است. ممکن است که این ماهی با ماهی میداس اشتباه گرفته شود. تفاوت رددویل با میداس در این است که رددویل دارای سری باریک تر و یک برآمدگی بر روی پشت است. آکواریومی به حجم 50 …

ماهی رنگین کمانی کاتوبو (Lake Kutubu Rainbowfish)

ماهی رنگین کمانی کاتوبو ماهی ای صلح جو و اجتماعی است. این ماهی دارای پوستی درخشان است. مشخصه ی ماهیان رنگین کمانی، چشمان بزرگ آن ها و نوارهای سیاه یا نقره ای بر روی بدن آن ها است. آکواریوم ماهی رنگین کمانی باید دارای گیاهان دسته دسته و فضای خالی …

بلک گوست (Black Ghost)

بلک گوست، روح ماهي یا روح سیاه ماهي ای است كه جز در يك مورد هرگز در آکواریوم تكثير نشده است و تماماً با صيد از طبيعت وارد بازار مي شود بطور كلي در رودخانه ي آمازون و شاخه هاي منتهي به اين رودخانه و نيز در رودخانه هاي پاراگوئه يافت مي شود …

دیسکس قرمز فیروزه ای (Red Turquoise Discus)

دیسکس قرمز فیروزه ای یکی از گونه های زیبای ماهی دیسکس به شمار می آید.خطوط فیروزه ای بر روی بدن دیسکس قرمز فیروزه ای نشان دهنده ی  نام این ماهی است. این ماهی دارای چشمان قرمز و انتهای باله های قرمز است. برجستگی و طراوت رنگ بر روی بدن دیسکس …

فایتر دم ریش (Crown Tail Betta)

فایتر دم ریش یا دم قیچی دارای دمی بریده بریده می باشد که این ویژگی موجب تمایز آن با سایر گونه های فایتر  گشته است. ماهی فایتر نر در هنگام مبارزه و یا در هنگام جفتگیری، باله های خود را به شکلی زیبا باز می کند که در این حالت زیبایی آن دو چندان می …

شارک روباه (Siamese Flying Fox Shark)

شارک روباه سیامی بومی هند، تایلند و اندونزی است. شارک روباه ماهی ای مناسب برای آکواریوم های اجتماعی است. این ماهی در آکواریوم های گروهی، در کنار سایر هم نوعان خود می ماند و نسبت به سایر ماهی های آکواریوم بی تفاوت است.  آکواریومی همراه با گیاه و تخته سنگ …