Currently browsing tag

فلاورهورن تایلندی

فلاورهورن زد زد تایلندی

فلاورهورن زد زد تایلندی (Thai zz Flowerhorn)

فلاورهورن زد زد تایلندی یکی از زیباترین و گران قیمت ترین گونه های ماهی فلاورهورن است. از ویژگی های این ماهی دم گرد، چشمان قرمز و بیرون زده و دهان بزرگ ماهی است. خال های بر روی بدن این ماهی بسیار زیاد است و این ویژگی مهمترین ویژگی فلاور زد زد …