Currently browsing tag

دیسکس قرمز فیروزه ای

دیسکس قرمز فیروزه ای (Red Turquoise Discus)

دیسکس قرمز فیروزه ای یکی از گونه های زیبای ماهی دیسکس به شمار می آید.خطوط فیروزه ای بر روی بدن دیسکس قرمز فیروزه ای نشان دهنده ی  نام این ماهی است. این ماهی دارای چشمان قرمز و انتهای باله های قرمز است. برجستگی و طراوت رنگ بر روی بدن دیسکس …