Currently browsing tag

اسکار سفید

ماهی اسکار

ماهی اسکار (Oscar)

نام علمی ای که هم اکنون این ماهی با آن شناخته می شود ASTRONATUS OCELLATUS است . ASTRONATUS به معنی نشانه گذاری شدی بوسیله ی ستاره ای در پشت است . اسکارها ماهیان بزرگی هستند . آنها میتوانند تا ۳۵ cm رشد کنند . البته درست است که این سایز در …