ماهی بی ترلینگ (Rhodeus sericeus)

اندازه ی این ماهی که بومی اروپای شمالی و سواحل شرقی بالتیک و حوزه ی دریای سیاه و دریای خزر است تا 8 سانتیمتر میرسد.در مرداب بندر انزلی و رودخانه های مربوط به آن و برخی دیگر از رودخانه های شمال کشور از این ماهی یافت میشود.از آن جا که ماهی آب گرم نیست میتوان آن را همراه با ماهی طلائی و در شرایط مورد نیاز آن ها نگهداری کرد.(شرایط ماهی حوض)این ماهی دارای نوعی همزیستی با برخی از انواع صدف آب شیرین است و هنگام تولید مثل تخم های خود را در داخل حفره ی برانشی آن ها میگذارند.نر و ماده ابتدا یک صدف زنده را برای تخم ریزی خود انتخاب کرده و سپس ماهی ماده که دارای لوله ی تناسلی بسیار بلندی است آن را داخل حفره ی برانشی صدف کرده و تعداد 40 تا 50 عدد تخم در آن جا میگذارد.تخم ها پس از قرار گرفتن در داخل حفره ی برانشی صدف با آبی که به طور دائم برای تنفس صدف جریان می یابد،تهویه میشود.پس از تخم ریزی ماهی ماده،ماهی نر که در مجاورت صدف ایستاده است اسپرم خود را تخلیه کرده و و اسپرماتوزوئید ها از طریق مکشی که توسط صدف انجام میشود به داخل حفره ی برانشی وارد شده و تخم ها را بارور میکنند.در حرارت 18 تا 21 درجه ی سانتی گراد لارو ها 4 تا 5 هفته پس از لقاح از پوسته ی تخم خارج شده و پس از خروج از حفره ی برانشی صدف شروع به شنا مینمایند.از آن جا که هرگونه تحریکی باعث بسته شدن صدف میشود،تخم ریزی ماهی باید با دقت هرچه بیشتر انجام شود تا دهانه ی صدف بسته نشود.
نگهداری و تکثیر این ماهی در آکواریوم آسان ولی فقط تهیه ی صدف آب شیرین برای تخم ریزی آن مشکل میباشد.

اگر کمی از ادرار خانمی که باردار بودن وی مورد آزمایش است در ظرف آبی که در آن یک جفت ماهی بی ترلینگ قرار دارد ریخته شود،اگر ماهی ها هیچ گونه عکس العملی نشان ندهند دلیل بر عدم حامله بودن وی است.در صورتی که ماهی نر به رنگ صورتی متمایل به قرمز رزی که در واقع رنگ مخصوص زمان تخم ریزی آن هاستدر آید و ماهی ماده لوله ی تناسلی5 سانتی متری خود را دراز نماید،میتوان نتیجه گرفت که خانم مزبور حامله است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *