بیماری پوست لزج (Slimy skin disease)

این بیماری که به آن Slimy skin disease گفته می شود به وسیله انگل های Costia necatrix و یا Chilodonella cyprinid ایجاد می شود. روی بدن ماهی آلوده ماده ای مخاطی و لزج ترشح می شود. ماهی کم کم رنگ خود را از دست می دهد و هرچه ترشح و تجمع مخاط روی بدن آن بیشتر شود،بدن ماهی کم رنگ تر می شود.

بهترین روش برای مداوای آن حمام آب نمک به غلظت 25 گرم در لیتر به مدت 30 دقیقه و تکرار آن 48 ساعت بعد و در ادامه تکرار هر 2 روز یک بار آن تا بر طرف شدن کامل مخاط روی بدن می باشد. اگر مداوا با نمک طعام جواب مناسب نداد باید با استفاده از حمام هیدروکلرور کی نین به میزان 250 میلی گرم در هر 10 لیتر آب تا از بین رفتن کامل مخاط لزج روی بدن مداوا را انجام داد. اگر این مداوا هم جواب نداد، می توان از یک حمام 15 دقیقه ای 4.5 میلی لیتر فرمالین در 10 لیتر آب استفاده نمود.

بی رنگ شدن بدن ماهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *