کریپتون نویلی (Cryptocoryne Nevellii)

کوچکترین گیاه، در بین همه کریپتوکورین ها است. جزء محدود گونه هایی است که شکل برگ ها و رنگ آن به واسطه شرایط پرورش و کاشت، دچار تغییرات عمده ای نمی شود. این گیاه نیاز به نور بیشتری نسبت به سایر گونه های کریپتوکورین دارد، زیرا لبه برگ هایش اغلب درزیر آب خم می شود. بنابراین سایر گیاهان، هرگز نباید آن را احاطه و بر آن سایه افکنند. هر یک ازاین گیاهان را باید به فاصله چند سانتی متر از یکدیگر کاشت. پس از حدود ۶ ماه، این گیاهان، گروه های یک پارچه ای در آکواریوم تشکیل می دهند. نویلی به عنوان یک گیاه پیش زمینه ای برای منظره و نمای آکواریوم ها توصیه می گردد.

کریپتون نویلی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *