تشخیص نر و ماده در ماهی آنجل

تشخیص نر و ماده نسبتا مشکل است اما با این وجود علایم ثانوی جنسی عبارتند از:

۱-فاصله ی بین باله های شکمی و ابتدای مخرج در ماهی نر از ماهی ماده کوتاه تر است.

۲-بدن ماهی نر در این منطقه محدب تر از ماهی ماده است.لذا زاویه ای که بین مخرج و بدن به وجود می آید در ماهی نر بزرگتر است.

۳-مخرج ماهی ماده از ماهی نر بزرگتر است.

۴-شعاع های باله ی مخرجی در قسمت نزدیک به دم در ماهی ماده بلندتر از ماهی نر است و در نتیجه قسمت عقبی باله ی مخرجی ماهی ماده بلندتر از ماهی نر می باشد.

۵-قسمت فوقانی ساقه ی دمی ماهی ماده تیرهتر است.

۶-شعاع سخت باله ی پشتی ماهی نر کمی بلندتر است.

۷-نوار تیره ی عمودی که از چشم ماهی نر می گذرد انحناء کمتری از همین نوار در ماهی ماده دارد.

۸-آرواره ی پایینی ماهی نر کمی جلوتر از آرواره ی پایینی ماهی ماده قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *