جلوگیری از بیمار شدن ماهی ها (Protect from Illness)

در نگهداری ماهی های آکواریومی باید توجه داشت که همواره جلوگیری از آلوده و بیمار شدن ماهی ها به مراتب عملی تر و آسان تر از معالجه ی بیماری ها می باشد.بنابراین حداکثر کوشش بایستی به عمل آید تا محیطی خوب و مناسب برای ماهی ها ایجاد گردد.برای این منظور عوامل زیر باید به بهترین وجه مورد توجه قرار گیرند:

۱-اکسیژن کافی

۲-درجه حرارت مناسب

۳-نور کافی

۴-پ-هاش مناسب

۵-نبودن هرگونه فلز بدون روکش در داخل آکواریوم

۶-از بین بردن کلر آب قبل از افزودن به آکواریوم

۷-گیاه کافی در داخل آکواریوم

۸-تغذیه ی صحیح از نظر نوع غذا-نحوه و تعداد تغذیه در روز

بدون شک بیشتر بیماری هایی که بین ماهی های آکواریومی مشاهده می گردند در اثر نامناسب بودن شرایط داخلی آکواریوم به وجود می آیند.اگر شرایط داخل آکواریوم در حد خوب و استاندارد باشد نه تنها عوامل فوق الذکر باعث بیمار شدن ماهی ها نمی گردند بلکه چون ماهی ها در شرایط خوب قرار دارند قدرت مقاومت آن ها در برابر عوامل بیماریزای انگلی یا میکروبی نیز افزایش یافته و در صورتی که این عوامل به طریقی به داخل آکواریوم نفوذ نماید امکان آلوده و بیمار نشدن ماهی وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *