زایشگاه ماهی

از زایشگاه برای ماهی های زنده زا استفاده می شود.زیرا این ماهی ها نوزادان خود را می خورند.البته این کار توسط جفت و یا هم نوعان ماهی زاینده انجام می گیرد و ماهی زاینده نوزادان خود را نمی خورد.بنابراین باید ماهی ماده را در زمان زایش از سایر ماهی ها جدا کرد.برای این منظور استفاده از زایشگاه بهترین راه ممکن است.زایش برخی از ماهی ها با قرار گرفتن در زایشگاه دیرتر از زمان تعیین شده انجام می گیرد و آن بدین علت است که ماهی ماده باید خود را با شرایط جدید وقف دهد.در زمان زایش ماهی های گوپی،مولی،پلاتی و دم شمشیری حتما باید از زایشگاه استفاده شود.پس از اتمام زایش ماهی ماده نوزادان را به فضای بزرگتری انتقال دهید تا اکسیژن کافی به آن ها برسد و نمیرند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *