Currently browsing category

نایف

نایف آلبینو (Albino Clown Knife)

چاقو ماهی دلقک یا همان چاقو ماهی( Clown Knife )یکی از ترسناک ترین ماهیان آب های گرم است. سر کشیده ،فک پائینی (متحرک) بزرگ . پشت قوز دار ،قیافه ی عجیب و غریب این ماهی را شکل می دهد. بر خلاف نژاد معمولی این ماهی که دارای نقاط و خطوطی …

ماهی نایف (Clown Knife)

چاقو ماهي دلقك يا همان چاقو ماهی( Clown Knife )يكي از ترسناك ترين ماهيان آب هاي گرم است. سر كشيده ،فك پائيني (متحرك) بزرگ . پشت قوز دار ،قيافه ي عجيب و غريب اين ماهي را شكل مي دهد.شنا كردن آنها شب هنگام به عقب و جلو بسيار جالب است …