Currently browsing category

دانیو

زبرا دانیو بنفش

زبرا دانیو قرمز یا بنفش (Red or Purple Zebra Danio)

زبرا دانیو ماهی ای پرجنب و جوش و زیبا است که نگهداری آن در آکواریوم آسان می باشد.این ماهی دارای جثه ای کوچک است و حداکثر طول آن به ۵ سانتی متر می رسد.دارای خط های افقی بر روی بدن می باشد که نام آن نیز حاکی از این موضوع است. زبرا …

زبرا دانیو سبز

زبرا دانیو سبز (Electric Green Zebra Danio)

زبرا دانیو ماهی ای پرجنب و جوش و زیبا است که نگهداری آن در آکواریوم آسان می باشد.این ماهی دارای جثه ای کوچک است و حداکثر طول آن به ۵ سانتی متر می رسد.دارای خط های افقی بر روی بدن می باشد که نام آن نیز حاکی از این موضوع است. زبرا …

cosmic blue zebra danio

زبرا دانیو آبی (Cosmic Blue Zebra Danio)

زبرا دانیو ماهی ای پرجنب و جوش و زیبا است که نگهداری آن در آکواریوم آسان می باشد.این ماهی دارای جثه ای کوچک است و حداکثر طول آن به ۵ سانتی متر می رسد.دارای خط های افقی بر روی بدن می باشد که نام آن نیز حاکی از این موضوع است. زبرا …

دانیو خالدار

دانیو خالدار (Brachydanio nigrofasciatus)

اندازه ی این ماهی که بومی برمه است تا ۴ سانتی متر می رسد.این ماهی دارای یک جفت سبیلک حسی است.شکم آن نارنجی تا زرد متمایل به سفید است و خال های آبی رنگ کوچکی بر روی باله ی مخرجی آن وجود دارد.قدرت تولید مثلی این ماهی زیاد نیست و …

زبرا دانیو

زبرا دانیو (Zebra Danio)

زبرا دانیو ماهی ای پرجنب و جوش و زیبا است که نگهداری آن در آکواریوم آسان می باشد.این ماهی دارای جثه ای کوچک است و حداکثر طول آن به ۵ سانتی متر می رسد.دارای خط های افقی بر روی بدن می باشد که نام آن نیز حاکی از این موضوع است. آکواریومی …

دانیو آبی

دانیو آبی (Blue Danio)

ماهی دانیو آبی ماهی ای ظریف، فعال و صلح جو است. این ماهی گزینه ی بسیار مناسبی برای آکواریوم های اجتماعی به حساب می آید. زیستگاه طبیعی این ماهی رودخانه ها و آبگیرهای هند است. دانیو به آکواریومی با گیاهان فراوان و فضاهای بسیار برای شنا نیاز دارد. بهتر است …

دانیو ابر سفید کوهستانی

دانیو ابر سفید کوهستانی (White Cloud Mountain Minnow)

ماهی دانیو ابر سفید کوهستانی بومی کشور چین است. نگهداری این ماهی آسان است و بهتر است که آن را با سایر ماهیان آرام و هم اندازه نگهداری نمود. در صورتی که این ماهی در آکواریومی با ۸ یا تعداد بیشتر از هم نوعان خود نگهداری شود، فعال تر خواهد …

دانیو غول پیکر

دانیو غول پیکر (Giant Danio)

دانیو غول پیکر ماهی بسیار مناسبی برای نگهداری در آکواریوم های اجنماعی با ماهی های نسبتا” بزرگ می باشد. رنگ بدن این ماهی به صورت سبز – آبی همراه با نقطه ها و خطوط  طلائی است. نام گذاری این ماهی به علت تفاوت اندازه ی آن با سایر ماهی های …